2 tema: Vietos valdžios institucijų vaidmuo darnaus vystymosi srityje

  • Svarbiausias savivaldybių vaidmuo užtikrinant žaliųjų stogų tvarumą – didinti visuomenės informuotumą, keistis žiniomis apie teigiamą žaliųjų stogų įrengimo ir priežiūros naudą ir aktyviai dalyvauti žaliųjų stogų priežiūroje ir tvarkyme. Labai svarbu su visuomene aptarti svarbų žaliųjų stogų vaidmenį mažinant anglies dioksido išmetimą miestuose
  • Žalieji stogai bus raktas į ekologiškesnius ateities miestus. Vis didėjantis susirūpinimas dėl klimato kaitos ir išmetamo anglies dioksido kiekio ir toliau auga, todėl vietos valdžios institucijos turi imtis veiksmų, kad išvengtų tolesnių ekologinių nelaimių.
  • Vietos valdžios institucijos gali remti vietos sodininkų bendruomenių tinklą.
  • Žaliųjų stogų įrengimas ant gyvenamųjų pastatų yra labai strategiškai svarbus, nes jie atlieka savo funkciją ir palengvina priėjimą prie produktyvių žaliųjų zonų gyvenamajame būste.