3 tema: Integruoto miestų planavimo aspektai

Integruotas miestų planavimas turi būti suprantamas plačiąja prasme ir apimti ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius aspektus. Būtina dalyvavimu grindžiamo ir integruoto miestų planavimo sąlyga – skirti pakankamai laiko ir išteklių miestų planavimui. Daugiadisciplininis miestų planavimo pobūdis lemia keletą tarpusavio sąsajų.

Horizontalioji integracija. Partnerystė suburia vietos subjektus, kurie dalyvauja sprendžiant politinius uždavinius: gyventojus, bendruomenines organizacijas, vietos valdžios institucijas ir vietos įmones.

Teritorinė integracija. Kaimyninių savivaldybių partnerystė funkcinėse miestų teritorijose, leidžianti bendradarbiauti funkcinėse miestų teritorijose. Labai svarbu išvengti neigiamo konkurencijos tarp vietos valdžios institucijų poveikio.

Vertikali vietos, regionų ir nacionalinių valdžios institucijų integracija, leidžianti įgyvendinti daugiapakopį valdymą.  Tai reiškia atsakomybės pasidalijimą tarp skirtingų valdžios lygmenų. Miestai negali pasiekti svarbiausių tikslų be regioninės ir nacionalinės sistemos.