3 tema: Interreg «PERFECT» projektas

 PERFECT: Aplinkosaugos ir išteklių naudojimo efektyvumo planavimas Europos miestuose ir miesteliuose

Pagal teritorinio bendradarbiavimo programą “Interreg Europe” finansuojamame projekte PERFECT daugiausia dėmesio skiriama žaliosioms infrastruktūroms, jų daugialypiam panaudojimui ir socialinei, ekonominei bei aplinkosauginei naudai, kurią jos gali suteikti. Projektu siekiama didinti informuotumą apie jų potencialą, kad būtų skatinama daugiau investuoti į žaliąją infrastruktūrą.

Įgyvendinant projektą bus: 

  • nustatyta ir išanalizuota geroji daugkartinio žaliosios infrastruktūros naudojimo praktika;
  • visapusiškai įtrauktos vadovaujančios institucijos į žaliosios infrastruktūros socialinę ir ekonominę naudą, kad būtų daroma įtaka naujiems projektams ir gerinamas politikos priemonių valdymas;
  • didinami pagrindiniai suinteresuotųjų šalių profesiniai gebėjimai įgyvendinant naujus projektus;
  • parengti veiksmų planai, kuriuose daugiausia dėmesio būtų skiriama politikos pokyčiams, siekiant daryti įtaką strateginėms investicijoms į žaliąją infrastruktūrą, atsižvelgiant į jos daugialypę naudą. 

Liublianos Joze Plecnik vidurinės mokyklos stogo sodas

Ant Liublianos Joze Plecnik vidurinės mokyklos stogo įrengta nedidelė terasa yra projekto PERFECT gerosios patirties dalis.

Neturėdami kiemo ar atviros erdvės, mokytojai ir vidurinės mokyklos mokiniai nusprendė suprojektuoti terasinį sodą.

Surengus keletą kūrybinių dirbtuvių Liublianos centre esančios mokyklos terasoje buvo sukurtas 50 m² ploto sodas ant stogo.

Įgyvendinant projektą buvo atsižvelgta į visas specifines stogo augimo sąlygas (pvz., vėjo ir saulės poveikį, sausrą ir dirvožemio džiūvimą, žiemos šalčius), kad būtų skatinamas augalų augimas.

Tai mokiniams suteikė naują suvokimą apie aplinką, kuri yra tikra klasė po atviru dangumi, laboratorija gamtai pažinti.

Nedidelė terasa suteikia galimybę mokiniams bendrauti tarpusavyje.