3 tema: Nauda sveikatai

  • Vizualinis ir fizinis kontaktas su natūralia žaluma teikia žmonėms daug tiesioginės ir netiesioginės naudos.
  • Tai ir nauda fizinei sveikatai (įskaitant oro kokybės gerinimą), ir nauda psichinei sveikatai, pavyzdžiui, streso mažinimas.

Fizinė nauda sveikatai

Žalieji stogai padeda valyti orą trimis būdais:

mažina temperatūrą

tiesiogiai šalina teršalus iš oro

užkertant kelią papildomai oro taršai

Galimybė lankytis žaliosiose erdvėse gali tiesiogiai pagerinti žmogaus širdies ritmą, kraujospūdį ar kvėpavimo takų sveikatos sutrikimus ir pagerinti bendrą savijautą.

Privalumai psichikos sveikatai

Geros kokybės natūralaus kraštovaizdžio papildymas miestų teritorijose gali turėti teigiamos įtakos žmonių savijautai ir darbui. Mažindami streso lygį ir liūdesį, papildomi želdiniai gali pakelti nuotaiką, padėti žmonėms apskritai geriau jaustis ir padidinti jų produktyvumą.

  • Žaliųjų stogų teikiama šiluminė nauda gali būti netiesiogiai naudinga pastate gyvenantiems ar dirbantiems žmonėms. Žaliuosiuose pastatuose dirbantys darbuotojai paprastai mažiau nei kituose pastatuose praleidžia pamokas, nes juose galima atsipalaiduoti.