3 tema: Vietos bendruomenės tvarumo pavyzdžiai (A ir B dalys)

A dalis. Tvarios vietos bendruomenės

1. Nacionalinis atsistatymo ir atsparumo planas – Graikija2.0

Viena iš keturių pagrindinių 2020 m. paskelbto nacionalinio plano Graikija2.0 sudedamųjų dalių yra „Žalioji pertvarka”.

„Žalioji pertvarka“ bus įgyvendinama plėtojant ir vykdant veiksmus pagal šias kryptis:

 • Perėjimas prie naujo aplinką tausojančio energetikos modelio;
 • Šalies pastatų fondo energetinis atnaujinimas ir teritorinė reforma;
 • Perėjimas prie ekologiškos ir tvarios transporto sistemos;
 • Tvarus išteklių naudojimas, atsparumas klimato kaitai ir biologinės įvairovės išsaugojimas.

Orientacinis veiksmas:

Renovacijos projektas

Integruota investicinė veikla, susijusi su tiekimo skatinimo priemonėmis, skirtomis būstams modernizuoti.

Veiksmai, apimantys mišrias finansines priemones antrinio ir tretinio sektoriaus įmonėms, įskaitant turizmo įmones, nepriklausomai nuo jų dydžio, siekiant:

 • didinti jų energijos vartojimo efektyvumą;
 • skatinti atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą;
 • pagerinti jų konkurencinę padėtį investuojant į “žaliąjį” augimą.

2. Volos savivaldybė: atvejo analizė Tvaraus miestų vystymosi 1-asis atnaujinimas

Graikijos miestas Volos parengė novatorišką, gerai struktūrizuotą bei tvarią strategiją, kurios vizija – atgaivinti miesto centrą panaudojant jo lyginamuosius erdvinius ir funkcinius pranašumus. Pagrindinis visos strategijos tikslas – paspartinti tvarią bei integracinę plėtrą, kuriant konkrečius ir apibrėžtus veiksmų planus su tam tikrais tikslais ir iniciatyvomis.

 • Veiksmai klimato kaitos poveikiui sušvelninti

Orientacinės iniciatyvos

 1. Šaligatvių ir mažo eismo intensyvumo kelių tinklo plėtra centrinės miesto dalies kelių tinkle
 2. Gaveta gatvės pertvarkymas į lengvojo eismo kelią
 • Judumo gerinimo ir miesto aplinkos atnaujinimo veiksmai

Orientacinės iniciatyvos

 1. Renovacija – paramos organizacijos stiprinimas ir miesto teatro atnaujinimas
 2. Dviračių takų tinklo išplėtimas Volos – Nea Ionia miesto urbanistinėje struktūroje à Automatinės dviračių naudojimo sistemos įrengimas ir įdiegimas.
 • Socialinės infrastruktūros kūrimo ir atnaujinimo veiksmai

Orientacinės iniciatyvos

 1. Bendruomenės centro veiklai skirtų patalpų išorės ir aplinkos renovacija;
 2. Įdarbinimo palengvinimo, įgalinimo ir dokumentavimo infrastruktūros tobulinimas.
 • Užimtumo, verslumo ir socialinės ekonomikos skatinimo veiksmai

Orientacinės iniciatyvos

 1. Užimtumo skatinimo, įgalinimo ir dokumentavimo tarnyba intervencinėje teritorijoje;
 2. Verslo informacijos biuras intervencinėje teritorijoje;
 3. Pradedančiųjų įmonių kūrimas kultūros ir turizmo srityje.

3. Naujo Jūrų žvejybos ir akvakultūros fondo sukūrimas (EMFAF)

Pagrindiniai tikslai

 • Tvarios žydrosios ekonomikos plėtojimas
 • Naujų rinkų ir technologijų sklaida
 • Biologinės įvairovės apsauga ir atkūrimas

2021 m. birželį patvirtintas EMFAF kūrimas, kuriuo bus siekiama remti investicijas, susijusias su tvaria žydrąja ekonomika, taip pat naujų rinkų ir technologijų kūrimu.

Pirmoji plataus užmojo EMFAF iniciatyva - 6,1 mlrd. eurų investicijos, skirtos tausojančiai žuvininkystei skatinti ir žvejų bendruomenėms apsaugoti.

Visais šiais veiksmais siekiama sumažinti vidutinį žvejų bendruomenių narių amžių. Turimais duomenimis, šiuo metu vidutinis darbuotojų amžius viršija 50 metų.

Naujojo EMFAF lėšomis bus finansuojamas pirmasis laivas arba dalinė nuosavybė (ne mažiau kaip 33%) kvalifikuotiems ir (arba) patyrusiems jaunesniems nei 40 metų žvejams.

4. Projektas “Veikime vardan geresnio pasaulio”

 • Iniciatyva “Veikime vardan geresnio pasaulio” remiasi holistine metodologija ir pristato 17 pasaulinių darnaus vystymosi tikslų Graikijos visuomenei, skatindama aktyvų atsakingų organizacijų ir aktyvių piliečių dalyvavimą bei tvarių ir esminių tendencijų diegimą.
 • Vietos bendruomenėms tenka pagrindinis vaidmuo nustatant ir suprantant vietos problemas ir galiausiai jas sprendžiant.
 • Vietos bendruomenės gali pakankamai prisidėti prie geresnės gyvenimo kokybės skatinimo ir tvarios savivaldybių transformacijos.
 • 2019 m. apdovanota Europos darnaus vystymosi apdovanojimu, kaip geriausia Europoje parengta programa iš 17 darnaus vystymosi tikslų.

B dalis. Vietos bendruomenių veiksmai tvariam vystymuisi

1. Graikijos skautai už SDGs

Graikijos skautai sutelkė pasaulines pastangas įgyvendinti 17 SDGs ir įdiegė SDGs palankią skautavimo sistemą.

Skautų judėjimas, kaip neformaliojo ugdymo institucija, taip pat dėl savo patirtinio pobūdžio jau daugiau nei šimtmetį prisideda prie pagrindinių tvarumo principų praktinio taikymo, organizuodamas tvarias draugiškas iniciatyvas.

Kaip pavyzdžiui:

 • Holargo skautų grupė organizavo dinamišką akciją Hadžipaterio vaikų reabilitacijos ir paramos centre, padėdama sutvarkyti pastato lauko erdves.

Vadovaudamiesi šiais tvariais tikslais:

2. Bioklimatinis parkas Sepoluje

 • Sepolyje, Atėnuose, įkurtas naujas “kišeninis parkas”. Atėnų savivaldybės ir bendrovės “P&G” sinergija bei organizacijos “Gi” įgyvendinimas.
 • Iniciatyva įgyvendinta pagal programą “Adoptuok savo miestą”.
 • Iš viso pasodinta 190 naujų aromatinių augalų (levandų, rozmarinų, mirtų, čiobrelių ir kt.).
 • Buvo visiškai atnaujinta parko infrastruktūra, o įrengta apšvietimo sistema bus papildyta autonomine fotovoltine sistema.

Programa “Priimk savo miestą”

“Priimk savo miestą” – tai nauja programa, kurią Atėnų savivaldybė pradėjo įgyvendinti kaip naują viešosios politikos modelį, įtraukdama verslo ir akademines bendruomenes bei pilietinę visuomenę. Programa skatina aktyvų gyventojų dalyvavimą ir įsitraukimą.

3. Edeso miesto rotušės žaliasis stogas

 • Rotušės stogo apsodinimas įvairiais augalais buvo vienas iš žingsnių, pakeitusių Edesos rotušės pastato išvaizdą ir funkcionavimą.
 • Daugialypė šios energijos panaudojimo nauda jau akivaizdi – tiek energijos vartojimo efektyvumo, tiek regiono mikroklimato gerinimo požiūriu.
 • Edesos savivaldybė du kartus buvo apdovanota “Geriausio miesto apdovanojimais” ir “Auksiniu apdovanojimu” komercinio kraštovaizdžio kategorijoje „Kraštovaizdžio apdovanojimai 2021″.
 • Žaliuoju stogu gali naudotis mokiniai ir apskritai visi gyventojai, jis veikia kaip rekreacinė viešoji vieta.

4. Europos Komisijos (EK) aplinkos tvarumo iniciatyva mokymams

 • Remdamasi ES biologinės įvairovės strategija 203 (žr. bibliografiją) ir Komunikatu dėl Europos švietimo erdvės, Komisija surengė viešąsias konsultacijas, skirtas piliečiams, pedagogams, mokslininkams, vyriausybinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, veikiančioms tarptautiniu, Europos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu ir darančioms poveikį.
 • EK rengia pasiūlymą dėl Tarybos rekomendacijos dėl švietimo aplinkos tvarumo srityje.

Visą šią veiklą sudaro apklausa, kuria siekiama surinkti atviros visuomenės idėjas ir nuomones dėl rekomendacijos, kurią Komisija pradės rengti ir priims 2021 m., krypčių.