5 tema: Vertikalus miškas- MILANAS

Vertikalus miškas: nauja biologinės įvairovės architektūra

Milane, Porta Nuova rajone,  vertikaliajame miške kuriama nauja biologinės įvairovės architektūra, stiprinanti žmogaus ir kitų skirtingų rūšių santykius.

Vertikalųjį mišką sudaro du 80 ir 112 metrų aukščio bokštai, kuriuose augmenija (medžiai, augalai ir krūmai) sudaro 30 000 m² miško ir želdinių, sutelktų 3 000 m² miesto teritorijos.

Bokštams būdingi dideli pakopomis išdėstyti balkonai, suprojektuoti taip, kad juose galėtų augti augmenija ir netrukdomai augti didesni medžiai.

Per kelerius metus vertikalusis miškas sukūrė idealią buveinę savaiminei florai ir faunai vystytis, kurioje galima suskaičiuoti daugybę gyvūnų rūšių, įskaitant apie 1 600 paukščių ir drugelių egzempliorių.