5 tema: Žaliųjų stogų tvarumas ir poveikis vietos bendruomenėms

Žaliųjų stogų tvarumą lemia skirtingi subjektai:

  • pastatų savininkai
  • vyriausybė
  • Pramonė

Žaliųjų stogų tyrimus skatina energijos administravimo ir efektyvumo didinimo pastangos.

Įrodyta, kad nuolat pastatuose gyvenančių žmonių vaidmuo yra labai svarbus galutiniam energijos suvartojimui. Pastebėta, kad nuolatinių pastato gyventojų bendruomenių formavimasis sukuria didelį tvarumo pažinimo potencialą, palyginti su žmonėmis, gyvenančiais tame pačiame pastate.

Vienas iš esminių veiksnių, padedančių siekti darnaus vystymosi, yra aktyvus bendruomenės įsitraukimas ir dalyvavimas projektuojant ir prižiūrint pastatus su žaliaisiais stogais.