6 tema: Tolesni veiksmai: Žalieji stogai ir saulės energija – stogo fotovoltiniai elementai

Vienas iš šiuolaikiškiausių požiūrių į žaliųjų stogų technologiją yra tas, kad jie turi būti derinami su fotovoltinės energijos gamyba.

Fotovoltinių elementų įrengimas esamuose žaliuosiuose stoguose yra pažangus mokslinis metodas, padedantis kurti išmaniuosius pastatus ir maksimaliai padidinti jų tvarumo rodiklius.

Abiejų technologijų derinys duoda veiksmingesnių rezultatų mažinant šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir toliau mažinant pastatų šiluminę temperatūrą.

Nepaisant didelių pradinių įrengimo sąnaudų, stogo fotovoltiniai įrenginiai yra aplinkai draugiškas sprendimas, kurio amortizacijos procesai vyksta greitai.