7 tema: Tolesnės ekologiškos idėjos ir technologijos: Vertikalieji sodai Salonikuose (Graikijoje) (atvejo analizė)

Pirmasis vertikalusis sodas įkurtas Salonikuose esančiame savivaldybės pastate, ypač “Miestų plėtros administracijos direktorato centre”.

Tiksliau, vertikalųjį sodą sudaro daugiau kaip 800 vazonų su keturių rūšių augalais, laistomais lietaus vandeniu, surenkamu ant stogo.

Žaliųjų stogų technologijų ir vertikaliųjų sodų kaupimas

Projektą įgyvendino Pasaulinė Viduržemio jūros regiono vandens partnerystė (angl. Global Water Partnership – Mediterranean, GWP-Med) pagal netradicinių vandens išteklių programą Graikijoje, bendradarbiaudama su Salonikų savivaldybe ir “Coca-Cola” sistemos Graikijoje aplinkosaugos programa “Mission Water”.