2. modulis: Bioloģiskās daudzveidības izmantošana sabiedrības labklājības nodrošināšanai

Last updated: 22 jūlijs, 2022

Mācību mērķi

Laipni lūdzam 2. modulī:

Šajā modulī tiek sniegta pamatinformācija par zaļo jumtu ietekmi uz bioloģisko daudzveidību pilsētu teritorijās, un, pamatojoties uz koncepcijas pārskatu, tiek apskatīts, kā zaļie jumti ietekmē bioloģisko daudzveidību, kā plānot bioloģisko daudzveidību, izmantojot paraugus, kā arī tiek apskatīti riski un to novēršana un novēršana.

Related Courses