6. modulis: Zaļie jumti Eiropas pilsētās

Last updated: 22 jūlijs, 2022

Mācību mērķi

Laipni lūgti 6. modulī:

6. moduļa mērķis ir ilustrēt zaļo jumtu paraugpraksi pilsētu reģenerācijai, pamatojoties uz to, kā zaļais(-ie) jumts(-i) iekļaujas pilsētas kontekstā un kāda ir tā loma pilsētplānošanā, tā īstenošanā un sadarbībā ar sabiedrību.

Related Courses