Agro Project

D’Antilles et D’Ailleurs

D'Antilles et D'Ailleurs

Atrodas Martinikā, Francijas Rietumindijā. D’Antilles & D’Ailleurs (DA&DA) ir organizācija, kas darbojas, lai veicinātu aktīvu līdzdalību pilsoniskajā sabiedrībā, jo īpaši sieviešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām.

Mēs veicinām daudzveidību, vienlīdzību un sociālo iekļaušanu, izmantojot:

  • atbalstu mobilitātei un nodarbinātībai: īstenojot profilakses, informācijas un neformālās izglītības pasākumu iniciatīvas, lai veicinātu mobilitāti un cilvēku ar ierobežotām iespējām profesionālu iekļaušanu;
  • apmācība: organizējot konferences, seminārus, apmācības un starpkultūru sanāksmes par pilsonību, uzņēmējdarbību, sociālo tiesību pieejamību un nelabvēlīgā situācijā esošu grupu aktīvu līdzdalību
  • sadarbība: atbalstot un attīstot nelabvēlīgā situācijā esošu kopienu un grupu sadarbības, attīstības un spēju veidošanas iniciatīvas, veicinot mieru, cilvēka tiesības un taisnīgums.

DA&DA ir jauna un dinamiska organizācija, kas strādā galvenokārt ar neaizsargātām grupām (jauniešiem, sievietēm un migrantiem), kas atbalsta piekļuvi sociālajām tiesībām, veicina aktīvu pilsoniskumu un solidaritāti, lai veicinātu viņu aktīvo pilsonību un atvieglotu viņu pāreju no apmācības uz darbu.