Agro Project

EURELATIONS GEIE

EURELATIONS GEIE

EURelations ir Eiropas ekonomisko interešu grupa (E.E.I.G.), kuru 2002. gadā izveidoja publiskas un privātas iestādes, piemēram, MVU, MVU asociācijas, universitātes, pētniecības centri, pašvaldības, skolas, konsultāciju un mācību firmas. Šīs iestādes ir no dažādām Eiropas valstīm, piemēram, Itālijas, Francijas, Spānijas, Portugāles, Vācijas, Bulgārijas, Rumānijas, Polijas un Čehijas. EURelations EEIG galvenā mītne atrodas Kampobaso (Molises reģions, Itālija).

EURelations EEIG galvenais mērķis ir veicināt un atbalstīt darbības, kas saistītas ar vietējo attīstību. Lai sasniegtu šo mērķi, EURelations izstrādā un koordinē vietējos, valsts un starptautiskos projektus saskaņā ar galvenajām Eiropas programmām un piedalās kā partneris citu Eiropas organizāciju popularizētos projektos.