Agro Project

Latvijas Pašvaldību savienība

Latvijas Pašvaldību savienība

Latvijas Pašvaldību savienība (LPS) ir nevalstiska organizācija, kas brīvprātīgi asociē Latvijas Republikas pašvaldības. Saskaņā ar likumu” “Par pašvaldībām” “LPS ir pilnvaras pārstāvēt visas Latvijas pašvaldības, tā kā LPS apvieno vairāk nekā pusi no visiem pašvaldību veidiem.

LPS galvenais darbs:

  • Vietējo pašvaldību politikas attīstība un to interešu aizsardzība
  • Apmācības, ekspertīze, metodiskais atbalsts un informācijas izplatīšana pašvaldībām.

LPS guvusi ievērojamu pieredzi, īstenojot dažādus projektus par dažādām tēmām, tostarp: • Latvijas pašvaldību vieda pārvaldība un darbības uzlabošana; • politika un publiskā un privātā sektora partnerības jūras vēja enerģijas jomā; • ēku energoefektivitātes uzlabošana • energoefektivitāte un atjaunojamo enerģijas avotu izmantošana.