2. nodaļa: Vides , sociālās, veselības un personīgās zaļo jumtu izmantošanas priekšrocības

Zaļie jumti, saukti arī par augu jumtiem vai ekojumtiem, ir jumti ar augsni un augiem, kas novietoti uz parastā jumta.

Mūsdienās zaļie jumti ir populāra tendence, jo šķiet, ka tie piedāvā rentablu stratēģiju, kas novedīs sabiedrību tuvāk pilsētvides atjaunošanai un dzīvošanai piemērotāku un ilgtspējīgāku pilsētu veidošanai.

Energoefektīvu būvniecības tehnoloģiju izmantošana un ilgtspējīgas attīstības politikas ievērošana ir veidojusi pieaugošu tendenci ēku īpašumos un investīcijās.

Ēkas kopumā patērē 30–40% no primārās enerģijas.

Gudrie zaļo jumtu risinājumi šobrīd arvien vairāk iegūst savu ekoloģisko, tehnisko, ekonomisko labumu un estētisko kvalitāti.