1. tēma: Vietējo pašvaldību loma vides ilgtspējā

  • Vietējām kopienām ir galvenā loma vietējo problēmu identificēšanā un izpratnē un galu galā arī to risināšanā.
  • Vietējās kopienas var sniegt pietiekamu ieguldījumu labākas dzīves kvalitātes veicināšanā un pašvaldību ilgtspējīgā pārveidē.
  • Vietējās kopienas lomu var pārvaldīt, izveidojot dārzkopības kopienu tīklu, kas sniedz ieguldījumu viens otru atbilstoši kopienas ekonomiskajai kapacitātei.
  • Zaļo zonu ierīkošana uz ēkas jumta nodrošinās produktīvu vērtību dzīvojamām ēkām, īpaši, ja zaļais jumts tiks apstādīts ar produktīviem augiem.
  • Sabiedrības izpratnes veicināšana par vides un ilgtspējības jautājumiem un iesaistīt iedzīvotājus integrētā pilsētplānošanas un lēmumu pieņemšanas procesā.