1. tēma: Zaļo jumtu klasifikācija

Saskaņā ar Vācijas Ainavu izpētes, attīstības un būvniecības biedrības (2018) “Zaļo jumtu vadlīnijas – Vadlīnijas zaļo jumtu plānošanai, būvniecībai un uzturēšanai”1 zaļos jumtus iedala trīs dažādos veidos atkarībā no izmantošanas veida, konstrukcijas faktoriem un darba veikšanai izmantotās metodes:

Katrs zaļo jumtu veids ietver dažādas veģetācijas formas ar plūstošām pārejām un no atrašanās vietas atkarīgām diferenciācijām, kas pakļautas dinamiskām izmaiņām. Zaļo jumtu veidiem ir izšķiroša nozīme gan izvēlēto augu veidu, gan veģetācijas izskata noteikšanā.

Skat arī 4. moduli.