1. tēma: Zaļo jumtu vispārīgās taksonomijas

Parasti ir trīs veidu zaļie jumti (Li un Yeung 2014, Vijayaraghavan 2015):

Intensīvi

Daļēji intensīvi

Ekstensīvi

Zaļo jumtu veidi ir sīkāk aprakstīti 3. modulī.