2. tēma: Integrētā ilgtspējīgas attīstības programma 2030. gadam

Programma 2030 ir svarīgs saziņas un atbildības instruments, kas var palīdzēt atbalstīt integrētāku vietējo, reģionālo un valsts plānošanu, zemes izmantošanas plānošanu, nozaru attīstības plānošanu un atbalstītu sadarbību starp pašvaldībām .

  • Vietējām pašvaldībām ir tieša ietekme uz lielākās daļas 169 IAM mērķu īstenošanu .
  • Pilsētas var nodrošināt savstarpējās saiknes un integrētas pieejas starp nozarēm un mērķiem .
  • Pilsētām ir pilnvaras risināt pilsētplānošanas, būvvides, transporta sektora, kā arī atkritumu un ūdens apsaimniekošanas jautājumus .
  • Mūsdienu izaicinājumi prasa plašu sadarbību un holistiskas stratēģijas.
  • Desmitgades 2020.–2030. gada pamatā ir nepieciešamība rīkoties, lai cīnītos pret pieaugošo nabadzību, palielinātu iespējas sievietēm un meitenēm, un risināt izaicinājumus, kas saistīti ar klimata pārmaiņām.