2. tēma: Sociālie ieguvumi

Ēkas estētikas uzlabošana

Jumta redzamība, novietoto augu veids, kā arī jumta izmēri un forma sniedz dinamisku potenciālu ēkas estētikas uzlabošanā. Zaļos jumtus kā pievilcības un atpūtas telpas var izmantot ēkas darbinieki, iedzīvotāji un apmeklētāji, apvienojot saviesīgu sarunu vadīšanu par mūsdienu uzņēmējdarbības aktivitātēm un pieejām.

Publiskā pilsētvides estētiskā

Zaļo zonu neesamības plaisas segšana publiskajās pilsētu teritorijās (parkos, sabiedriskajos dārzos utt.).

Nodrošinot plašāku iedzīvotāju piekļuvi dabai, ir pozitīva ietekme uz cilvēku dzīves kvalitāti un labklājību, uzlabojot bioloģisko daudzveidību (faunu un floru).

Turklāt zaļos jumtus var izmantot, veidojot jaunu pilsētu centru atpūtas paradigmu:

  • zaļo zonu ģenerēšana lielā augstumā ar panorāmas skatu uz apkārtējo pilsētvidi
  • augu un dzīvnieku sugu (piemēram, putnu) novērošana un audzēšana
  • saviesīgās pulcēšanās un tikšanās telpas

Trokšņa samazināšana

Zaļie jumti var darboties kā skaņas barjera ēkām. Tie absorbē skaņu un tādējādi nodrošina klusāku vidi gan ēkā, gan ārpus tās.

Novērots, ka pilsētvidē zaļajos jumtos augiem piemīt augsta trokšņa absorbcijas spēja.

Skaņas viļņi, ko absorbē augi atkarībā no daudziem faktoriem, piemēram, lapu lieluma, skaita un sadalījuma uz absorbējošās virsmas (sociālais).