2. tēma: Vietējo kopienu loma vides un sociālajā ilgtspējībā

Vietējās kopienas varētu pieņemt tādas stratēģijas kā:

pilsoņu sensibilizācija un pilnvarošana par vides jautājumiem ,

apzināšanās, vienlaikus veicinot relatīvas zināšanas un aktīvu līdzdalību zaļā jumta kopšanā ,

plaši risinājumi ilgtspējīgas attīstības kontrolei, izmantojot apzaļumotus jumtus dzīvojamos rajonos ,

arhitektonisko zaļo zonu aizstāšanas pārvaldība ,

kopienas tīkla izveide, kas sniedz ieguldījumu viens otram atbilstoši kopienas ekonomiskajai kapacitātei .

Vides problēmu dēļ šobrīd ir parādījusies nepieciešamība ieviest zaļo jumtu tehnoloģiju.

Pārāk apdzīvotā pilsētvide par prioritāti nosaka ilgtspējīgu pilsēttelpu dizainu, uzlabojot enerģētisko neatkarību un pilsētu noturību.