2. tēma: Vietējo pašvaldību loma ilgtspējīgā attīstībā

  • Pašvaldību svarīgākā loma zaļo jumtu ilgtspējībā ir informēt sabiedrību, apmainīties ar zināšanām par zaļo jumtu uzstādīšanas un uzturēšanas pozitīvajiem ieguvumiem un aktīvi piedalīties zaļo jumtu uzturēšanā un kopšanā. Ir ļoti svarīgi apspriest ar sabiedrību zaļo jumtu nozīmīgo lomu oglekļa emisiju samazināšanā pilsētās.
  • Zaļie jumti ir atslēga uz zaļākām pilsētām nākotnē. Pieaugošās bažas par klimata pārmaiņām un oglekļa emisijām turpina saasināties, mudinot vietējās pašvaldības rīkoties, lai novērstu turpmākas vides katastrofas.
  • Vietējās pašvaldības var atbalstīt vietējos dārzkopības kopienu tīklus.