3. tēma: Integrētās plānošanas dimensijas

Integrētā pilsētplānošana ir jāsaprot plašā nozīmē, ietverot ekonomiskos, vides un sociālos aspektus. Pietiekama laika un resursu nodrošināšana pilsētplānošanai ir līdzdalības un integrētas pilsētplānošanas priekšnoteikums. Pilsētas dizaina daudzdisciplīnu raksturs rada vairākas kopsakarības.

Horizontālā integrācija. Partnerības apvieno vietējos dalībniekus, kas ir iesaistīti politikas izaicinājumā: iedzīvotājus, kopienas organizācijas, vietējās iestādes un vietējos uzņēmumus.

Teritoriālā integrācija. Partnerības funkcionālās pilsētu teritorijās starp kaimiņu pašvaldībām, ļaujot sadarboties funkcionālās pilsētvides teritorijās. Ir ļoti svarīgi izvairīties no konkurences negatīvās ietekmes starp vietējām iestādēm.

Vertikālā integrācija starp vietējām, reģionālajām un valsts iestādēm, kas ļauj īstenot daudzlīmeņu pārvaldību. Tas nozīmē pienākumu sadali starp dažādiem valdības līmeņiem. Pilsētas nevar sasniegt svarīgākos mērķus bez reģionālās un nacionālās struktūras.