3. tēma: Interreg projekts

 PERFECT: Plānošanas plānošana vides un resursu efektīvai izmantošanai Eiropas pilsētās

Projekts PERFECT, ko finansē teritoriālās sadarbības programma ” Interreg Europe”, koncentrējas uz zaļajām infrastruktūrām, to daudzveidīgajiem izmantošanas veidiem un sociālajiem, ekonomiskajiem un vides ieguvumiem, ko tās var sniegt. Projekta mērķis ir palielināt izpratni par to potenciālu, lai veicinātu lielākus ieguldījumus zaļajā infrastruktūrā.

Projekts:

  • Identificēt un analizēt zaļās infrastruktūras daudzpusējās izmantošanas labo praksi;
  • Pilnībā iesaistīt vadošās iestādes par zaļās infrastruktūras sociālekonomiskajiem ieguvumiem, lai ietekmētu jaunus projektus un uzlabotu politikas instrumentu pārvaldību;
  • Palielināt galveno ieinteresēto personu profesionālo kapacitāti jaunu projektu īstenošanā;
  • Izstrādāt rīcības plānus, koncentrējoties uz politikas izmaiņām, lai ietekmētu stratēģiskos ieguldījumus zaļajā infrastruktūrā, pamatojoties uz tās daudzajiem ieguvumiem.

Jumta dārzs pie Jozes - Plecnik vidusskola Ļubļana

Mazā terase uz Jozes jumta Plecnik vidusskola Ļubļanā ir daļa no projekta PERFECT labās prakses.

Tā kā nebija iekšpagalma vai brīvas vietas, skolotāji un vidusskolēni nolēma izveidot rindu dārzu.

Uz skolas terases Ļubļanas centrā ar virkni darbnīcu tika izveidots 50 m² jumta dārzs.

Projekta īstenošanai ir ņemti vērā visi specifiskie jumta augšanas apstākļi (piemēram, vēja un saules iedarbība, sausums un augsnes izžūšana, ziemas sals), lai veicinātu augu augšanu.

Tas skolēnos radījis jaunu izpratni par vidi, kas ir īsta brīvdabas klase, laboratorija dabas atklāšanai.

Mazā terase nodrošina studentu socializācijas iespējas.