3. tēma: Izaicinājumi jumta integrēšanai

Astoņi (8) pamatfaktori pašlaik tiek uzskatīti par vissvarīgākajiem zaļo jumtu ieviešanas ierobežojumiem:

bojājumu no noplūdēm

l atdarināja c hoice no augiem

bieža uzturēšanas izmaksu likme

valdības regulējuma būtība

pētījums par strukturālajiem priekšnoteikumiem uzņemšanas ēkā

augstas sākotnējās būvniecības izmaksas

prasmju un tehnisko spēju līmenis

augsts strukturālo bojājumu procentuālais daudzums