4. tēma: Ekonomiskie ieguvumi

Ēkas energoefektivitāte

Zaļie jumti samazina elektroenerģijas pieprasījumu gaisa kondicionēšanai vasaras mēnešos. Zaļajam jumtam ir izolācijas funkcija ziemas temperatūrā. Tādējādi ir mazākas elektrības izmaksas.

Jumta kalpošanas laika pagarināšana

Zaļā jumta tehnoloģijas uzstādīšana pozitīvi ietekmē ēkas jumta kalpošanas laiku, pagarinot to par aptuveni 20-30 gadiem, jo nodrošina aizsardzību pret:

  • ārējā ietekme, piemēram, saule, lietus, vējš un temperatūras svārstības
  • UV starojums
  • termiskais spriegums

Pilsētas lauksaimniecības modernizācija

Zaļie jumti var būt piemērota infrastruktūra , lai izglītotu vietējo sabiedrību par pārtikas ražošanu un sezonālo dažādību. Tas varētu arī palielināt īpašuma vērtību, pievienojot jaunu ēku pakalpojumu un palīdzētu radīt jaunas darbavietas.

Īpašuma vērtības pieaugums un nekustamā īpašuma priekšrocības

Zaļais jumts var uzlabot īpašuma vērtību un tirgojamību, jo īpaši pilsētu teritorijās ar maz zaļo platību. Dabiskais un ilgtspējīgais izskats apvienojumā ar enerģijas izmaksu samazināšanos un zaļā jumta kalpošanas laika pagarināšanu nozīmē īpašuma vērtības pieaugumu.

  • Augstāka nomas noslodze
  • Ātrāks pārdošanas pieaugums

Darba vietu radīšana un ekonomikas attīstība

Zaļais jumts nodrošina nodarbinātības iespējas gan kvalificētiem, gan nekvalificētiem darbiniekiem jumta un ēkas ražošanā, uzstādīšanā un apkopē, kā arī mārketinga iespējas un investīciju priekšrocības attīstītājiem un ēku īpašniekiem.

Šī tendence var izraisīt arī ekonomisko pētījumu veikšanu par zaļo jumtu tehnoloģiju spējām stimulēt jaunu “zaļo darba tirgu”.