5. tēma: Zaļo jumtu ilgtspējība un vietējo kopienu ietekme

Zaļā jumta ilgtspēju nosaka dažādi dalībnieki :

  • ēku īpašnieki
  • valdība
  • ražošana

Zaļā jumta izpēti detonē enerģijas pārvaldības un efektivitātes centieni.

Ir pierādīts, ka cilvēku, kuri pastāvīgi dzīvo ēkās, loma ir izšķiroša enerģijas galapatēriņam. Ir novērots, ka kopienu veidošanās starp ēkas pastāvīgajiem iedzīvotājiem rada būtisku ilgtspējības iepazīšanas potenciālu, salīdzinot ar cilvēkiem, kas robežojas ar vienu un to pašu ēku.

Viens no būtiskiem faktoriem ilgtspējīgas attīstības sasniegšanā ir aktīva sabiedrības iesaistīšanās un līdzdalība ēku ar zaļajiem jumtiem projektēšanā un uzturēšanā.