6. tēma: Nākamās darbības: Zaļie jumti un saules enerģija 

Viena no mūsdienīgākajām pieejām attiecībā uz zaļo jumtu tehnoloģiju liecina, ka tās ir jāapvieno ar fotoelementu enerģijas ražošanu.

Fotoelementu uzstādīšana esošajos zaļajos jumtos ir progresīva zinātniska pieeja, kas rada viedas ēkas un maksimāli palielina to ilgtspējības rādītājus.

Abu tehnoloģiju apvienojums sniedz efektīvākus rezultātus siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā un ēku termiskās temperatūras tālākā pazemināšanā.

Neskatoties uz augstajām uzstādīšanas sākotnējām izmaksām, jumta fotoelementi ir videi draudzīgs risinājums ar ātriem nolietojuma procesiem.