Agro Project

Xenios Polis. Kultūra, zinātne un darbība

Xenios Polis. Kultūra, zinātne un darbība
Grieķija

XENIOS POLIS ir privāta pētniecības iestāde (dibināta 2016. gada sākumā), kurā bija akadēmiskie skolotāji, doktora grāda ieguvēji, pētnieki, labi pieredzējuši pedagogi, pieaugušo treneri un brīvprātīgie.

XENIOS POLIS apvieno vadošos pētījumus ar Eiropas finansētu sociālo labklājības projektu īstenošanu un piedāvā augstas kvalitātes pieredzi tādās jomās un jomās kā kultūras saglabāšana, klimata aizsardzība, invaliditāte, iekļaujoša izglītība, digitalizācija, dzimumu līdztiesība un veselības aprūpe. Tās mērķis ir radīt risinājumus galvenajām sabiedrības, izglītības un vides problēmām.

XENIOS POLIS darbību centrā ir inovāciju veicināšana un digitālo plašsaziņas līdzekļu piedāvāto iespēju funkcionāla integrācija.